Vermogensdichtheidmeting Amsterdam - Th.J. Lammerslaan 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Th. J. Lammerslaan in Amsterdam. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in december 2023 uitgevoerd.