Vermogensdichtheidmeting Vlissingen - Ballastkade 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Ballastkade in Vlissingen. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in februari 2022 uitgevoerd.