Vermogensdichtheidmeting Oosterwolde - Stipeplein 2021

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan het Stipeplein in Oosterwolde. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in januari 2021uitgevoerd.