Veldsterktemetingen Nico Koomanskade Rotterdam

In dit rapport staan de resultaten van de metingen naar de elektromagnetische straling bij antennes aan de Nico Koomanskade in Rotterdam. Agentschap Telecom heeft hier in september 2019 en in januari 2020 metingen uitgevoerd.