Veldsterktemeting Schagen 2019

In dit rapport leest u de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling van antennes in Schagen.