Rapport veldsterktemeting Westerbork

In dit rapport leest u de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij zendmasten en antennes in Westerbork. Agentschap Telecom heeft de meting gedaan in maart 2019.