Rapport veldsterktemeting Sittard

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Sittard. Agentschap Telecom heeft de meting gedaan in april 2019.