Rapport veldsterktemeting Rotterdam

In dit rapport leest u over de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling  van zendmasten en antennes in Rotterdam. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan in februari 2019.