Rapport veldsterktemeting Oudenbosch

In dit rapport leest u over de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij zendmasten en antennes in Oudenbosch. Agentschap Telecom heeft de meting gedaan in maart 2019.