Rapport veldsterktemeting Oirschot

In dit rapport leest u over de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij zendmasten en antennes in Oirschot. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan in maart 2019.