Rapport veldsterktemeting Norg

In dit rapport leest u de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Norg. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan in maart 2019.