Rapport veldsterktemeting Muntendam

In dit rapport leest u de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij zendmasten en antennes in Muntendam. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan in maart 2019.