Rapport veldsterktemeting Hoogland

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Hoogland. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan in april 2019.