Rapport veldsterktemeting Heino

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Heino. Agentschap Telecom heeft deze meting in februari 2019 gedaan.