Rapport veldsterktemeting Delfzijl

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar elektromagnetische straling van antennes in Delfzijl. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2019.