Rapport veldsterktemeting Vlissingen, Oranjedijk, 2018

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Vlissingen. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan op 1 augustus 2018.