Rapport veldsterktemeting Heino, Fluitekruid, 2019

In dit rapport leest u de resultaten van de metingen naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Heino. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan op 4 februari 2019.