rapport veldsterktemeting Losser 2018

In dit rapport leest u de meetresultaten van de elektromagnetische straling bij antennes in Losser. Agentschap Telecom heeft dit in juni 2018 gemeten.