Rapport Veldsterktemeting 't Zandt

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in 't Zandt. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2016.