Rapport Veldsterktemeting Hoogersmilde

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Hoogersmilde. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2017.