Rapport Veldsterktemeting Lochem - Enkweg

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Lochem. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in september 2014.