Rapport Veldsterktemeting Houten - Het Hout

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Houten. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in juni 2014.