Uitkomsten onderzoek naar informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau

Heeft de komst van 5G invloed op de informatiebehoefte van onze doelgroepen? En op welke manier worden ze het liefst geïnformeerd? MarketResponse stelde deze en andere vragen in een onderzoek naar de informatiebehoefte van de doelgroepen van het Antennebureau.

Onderzoek informatiebehoefte in 2020 herhaald en uitgebreid

In 2017 heeft onderzoeksbureau MarketResponse, voorheen SAMR, in opdracht van het Antennebureau een informatiebehoefte en doelgroepenanalyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan staan op onze webpagina Rol en taken Antennebureau.
In 2020 heeft MarketResponse dit onderzoek herhaald en uitgebreid met het onderwerp 5G. Alle onderzoeksresultaten kunt u lezen in het rapport Informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau december 2020 (PDF, 2,17 MB).

Onderzoeksresultaten over de behoeften van het algemeen publiek

De conclusies uit het eindrapport ‘Informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau’ van MarketResponse zijn:

  1. De grootste groep Nederlanders is niet bezorgd over elektromagnetische straling. De zorgen rondom deze straling zijn toegenomen ten opzichte van 2017.
  2. De houding tegenover 5G is neutraal tot positief. De belofte van 5G sluit onvoldoende aan bij de behoefte van Nederlanders.
  3. Het kennisniveau onder Nederlanders over 5G is laag en behoefte aan actieve informatievoorziening is beperkt. Als Nederlanders informatie willen is dat vooral over gezondheidsrisico’s en het monitoren daarvan.
  4. Er is een grote rol weggelegd voor de landelijke overheid en gemeenten bij het verstrekken van informatie.

Onderzoeksresultaten over de behoeften van gemeenten

Uit de gesprekken met verschillende gemeenten zijn dit de belangrijkste conclusies:

  1. Het onderwerp 5G is binnen veel gemeenten nog niet belegd. Ze wachten op een aanleiding om er mee aan de slag te gaan.
  2. Gemeenten hebben behoefte aan (meer) informatie over 5G.

Verstrekken informatie zo goed mogelijk afstemmen op doelgroepen

Door de bevindingen uit het onderzoek zet het Antennebureau in op meer proactieve ondersteuning van gemeenten met onder andere (online) kenniscafé’s over diverse thema’s. Daarnaast volgen we het advies op om onze communicatie verder te verbeteren. Dit doen we met visuals en factsheets. Kortom: onze informatie, bijvoorbeeld over 5G, moet voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn.