Trends in antenneland

Hieronder vind je de actuele trends rondom de plaatsing van antenne-installaties.

Gewijzigde wetgeving zorgt voor informatiebehoefte bij gemeenten

Door de implementatie van de Europese Telecomcode in de Telecommunicatiewet is er vanuit gemeenten meer behoefte aan informatie. Inspelend op die gewijzigde wetgeving heeft het Antennebureau de Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid aangepast en diverse online Kenniscafés verzorgd.

Voor de vragen rond het medegebruik van publieke infrastructuur heeft Agentschap Telecom samen met diverse partijen de Leidraad medegebruik voor small cells ontwikkeld. Je kunt je nog aanmelden voor het Kenniscafé over deze leidraad op 28 september.

Antenneplaatsingen en voorlichtingen in buitengebied door dekkingseis en snelheidsverplichting (DSV)

Omdat iedereen gebruik moet kunnen maken van een goede mobiele verbinding, geldt vanaf juli 2022 de DSV. Mobiele operators moeten 98% van elke gemeente bedekken met ten minste 8 mbps. Dit zorgt met name in het buitengebied voor antenneplaatsingen en daarmee voorlichtingen door het Antennebureau.

Antennes mobiele operators van hoogspanningsmasten af

Nieuwe antenne-apparatuur is volgens de operators te groot en zwaar voor hoogspanningsmasten. Mobiele operators zoeken daarom nieuwe locaties voor antennes die daar nu nog op staan. Vaak komt er dan een zendmast in de buurt van de oude locatie.

Vragen over elektromagnetische straling van antennes blijven

Mensen houden vragen over gezondheidseffecten van elektromagnetische straling, voor zichzelf en voor flora en fauna. Mensen worden beschermd door de ICNIRP-blootstellingslimieten waaraan antenne-installaties moeten voldoen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat risico’s voor flora en fauna aantoont.

Tijdige communicatie richting naar omwonenden blijft belangrijk

Het blijft belangrijk om tijdig richting omwonenden te communiceren om het proces rondom antenneplaatsing goed te laten verlopen. Lokale communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken mobiele operator(s) en de gemeente. Het Antennebureau kan je helpen met advies en voorlichting.