Wat mag een radiozendamateur

Er gelden wetten en regels voor radiozendamateurs. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) ziet erop toe dat zij zich hieraan houden.

Verplicht examen en registratie voor radiozendamateurs

Voordat iemand zich een radiozendamateur mag noemen moet hij of zij een examen afleggen. Afhankelijk van het type examen krijgt de zendamateur een maximum zendvermogen en één of meer frequenties toegewezen. Dit examen wordt afgenomen door het CBR

Na het behalen van het gewenste diploma, kan hij of zij zich registreren als radiozendamateur in het nieuwe klantportaal van de RDI. Na registratie krijgt de zendamateur een callsign of radioroepnaam waarmee hij zich kan identificeren. De antenne van de zendamateur wordt dan ook getoond in het Antenneregister. Radiozendamateurs kunnen in het klantportaal op elk moment hun gegevens inzien, wijzigen of intrekken.

Nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs biedt meer ruimte voor experimenten.

Vernieuwde gedragslijn radiozendamateurs

Vanaf april 2017 geldt de ‘Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’. De grootste verandering in de gedragslijn is de techniekneutraliteit van de nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs. Deze biedt meer ruimte voor experimenten.

Zendmasten radiozendamateurs in het Antenneregister

Antenne-installaties van radiozendamateurs kunnen er verschillend uitzien. Dit komt omdat sommige zendamateurs hun antenne-installatie zelf bouwen. Afhankelijk van het doel van de zendamateur gebruikt hij of zij antennes om mee te zenden én ontvangen, of ‘luisterantennes’ die alleen maar signalen ontvangen. Antennes met een zendvermogen vanaf 10 decibel Watt (dBW) staan in het Antenneregister. Luisterantennes staan hier niet in, deze zenden immers niet.

Er staan nu 8.269 antenne-installaties van zendamateurs in het Antenneregister. Als u denkt dat een antenne onterecht niet in het register staat, dan kunt u dit bij ons melden via het formulier Melden fout Antenneregister.

Wanneer vergunning nodig voor zendmasten radiozendamateurs

Aan het plaatsen van een zendmast van een zendamateur zijn regels verbonden. Antenne-installaties tot 5 meter mogen vergunningsvrij achter het eigen huis geplaatst worden. Voor antenne-installaties aan de voorzijde van het huis en antennes die hoger zijn dan 5 meter moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Op de website van het omgevingsloket kunt u een check doen om te kijken of een antenne-installatie een vergunning nodig heeft.

Bij het afgeven van een omgevingsvergunning voor een zendmast moet de gemeente naast het toetsen op het lokale welstandsbeleid ook de impact op de leefomgeving afwegen.

Bezwaar tegen zendmast radiozendamateur

Soms is er onder buurtgenoten discussie over een zendmast. Op 3 oktober 2018 bepaalde de Raad van State in de uitspraak verleende omgevingsvergunning plaatsen antennemast Oss (201709507/1/A1) dat een gemeente niet alleen moet toetsen op het lokale welstandsbeleid. Bij het afgeven van een omgevingsvergunning moet de gemeente ook de impact op de leefomgeving afwegen.