Voorlichtingsmeting Dronten - Zeilenmakergilde 2024

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Zeilenmakergilde in Dronten. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in februari 2024 uitgevoerd.