Vermogensdichtheidmeting Waalwijk - Wethouder Smoldersstraat 2023

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Wethouder Smoldersstraat in Waalwijk. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in april 2023 uitgevoerd.