Vermogensdichtheidmeting Schijndel - Schrijvershoef 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Schrijvershoef in Schijndel. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in december 2022 uitgevoerd.