Vermogensdichtheidmeting Hoorn - Betje Wolffplein 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan het Betje Wolffplein in Hoorn. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in december 2022 uitgevoerd.