Vermogensdichtheidmeting Groningen - Leonard Springerlaan 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Leonard Springerlaan in Groningen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze meting in oktober 2022 uitgevoerd.