Vermogensdichtheidmeting Broek in Waterland - Van Disweg 2022

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de Van Disweg in Broek in Waterland. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in september 2022 uitgevoerd.