Vermogensdichtheidmeting Nieuwkoop - Hoek Blaasgalg-Aambeeld 2021

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan de hoek Blaasgalg - Aambeeld in Nieuwkoop. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in maart 2021uitgevoerd.