Vermogensdichtheidmeting Haps - Marijkeplein 2021

In dit rapport staan de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij antennes aan het Marijkeplein in Haps. Toezichthouder Agentschap Telecom heeft deze meting in maart 2021uitgevoerd.