Rapport veldsterktemeting Utrecht

In dit rapport leest u over de meting naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Utrecht. Agentschap Telecom heeft de meting gedaan in maart 2019.