Rapport veldsterktemeting Kollum

In dit rapport leest u over de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling van zendmasten en antennes in Kollum. Agentschap Telecom heeft de meting gedaan in februari 2019.