Rapport veldsterktemeting Grou

In dit rapport leest u over de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij zendmasten en antennes in Grou. Agentschap Telecom heeft de meting gedaan in februari 2019.