Rapport veldsterktemeting Almere

In dit rapport leest u over de resultaten van de meting naar elektromagnetische straling bij zendmasten en antennes in Almere. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan in april 2019.