Rapport veldsterktemeting Holten 2018

In dit rapport leest u de meetresultaten van de elektromagnetische straling bij antennes in Holten. Agentschap Telecom heeft dit in juli 2018 gemeten.