Rapport veldsterktemeting 's-Graveland

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in 's-Graveland. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2018.