Rapport veldsterktemeting Oldehove

In dit rapport leest u over de resultaten van de metingen naar straling van antennes in Oldehove. Agentschap Telecom heeft deze metingen gedaan in maart 2018.