Doelgroeponderzoek Antennebureau: meer mensen positief over mobiele communicatie en 5G

Nederlanders staan positiever tegenover mobiele communicatie en 5G dan in 2020 en maken zich minder zorgen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling.

Dat staat in het rapport van het onderzoek ‘Informatiebehoefte doelgroepen Antennebureau’. Onderzoeksbureau Motivaction voerde dit onderzoek in opdracht van het Antennebureau uit onder gemeenteambtenaren en particulieren. De belangrijkste resultaten van het doelgroeponderzoek leest u hieronder. Het hele onderzoek vindt u in het onderzoeksrapport Informatiebehoefte Doelgroepen Antennebureau 2023.

Gemeenten zoeken ad-hoc informatie bij antenneplaatsing

Gemeenteambtenaren zoeken vaak naar aanleiding van een vergunningaanvraag voor  een antenne-installatie of zendmast naar informatie. Zij geven aan dat ze behoefte hebben om basiskennis over mobiele communicatie op te bouwen en te onderhouden. De geïnterviewde medewerkers noemden het Antennebureau een waardevolle informatiebron. Het bureau wordt gezien als deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar, zonder commerciële belangen.

Gemeentelijke behoefte aan kennisuitwisseling over antennes en zendmasten

Naast de cursussen, kenniscafés, leidraden en voorbeeldnota’s die het Antennebureau aanbiedt, hebben de gemeenteambtenaren ook behoefte aan kennisuitwisseling met andere gemeenten. Zij zien het Antennebureau als een mogelijke facilitator voor deze kennisuitwisseling.

Nederlanders maken zich minder zorgen over mobiele communicatie en 5G

De meerderheid van de Nederlanders maakt zich geen grote zorgen over mobiele communicatie en 5G. Mensen zijn ook positiever over mobiele communicatie en 5G in vergelijking met het vorige doelgroeponderzoek uit 2020. De bezorgdheid over gezondheidseffecten en de interesse in informatie over mobiele communicatie zijn afgenomen.

Behoefte aan transparante informatie bij komst antenne-installatie

Als er een antenne-installatie of zendmast in de buurt geplaatst wordt, hebben mensen meer behoefte aan informatie. Hoewel Nederlanders over het algemeen minder bezorgd zijn over straling, willen ze bij antenneplaatsing wel informatie over gezondheidsrisico's, de reden achter locatiekeuze en hoe elektromagnetische straling wordt gemeten en gemonitord. Mensen ontvangen die informatie het liefste via een brief of informatiefolder, gevolgd door de gemeentewebsite. De gemeente is ook de eerste informatiebron voor inwoners als er in de buurt een zendmast geplaatst wordt. Het Antennebureau wordt betrouwbaar gevonden, maar is relatief onbekend.

Onderzoek helpt Antennebureau om dienstverlening te verbeteren

Het Antennebureau gebruikt de doelgroeponderzoeken om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van particulieren, en gemeenten. Naar aanleiding van het onderzoek verkent het Antennebureau de mogelijkheden om het uitwisselen van onderlinge ervaringen van gemeenten te faciliteren.