Regelgeving veiling 3,5 GHz-frequentieband gepubliceerd

Vandaag publiceerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regelgeving voor de veiling van de 3,5 GHz-frequentieband. Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf morgen een aanvraag indienen bij de minister om deel te nemen aan de veiling. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voert de veiling uit. Naar verwachting kan de 3,5 GHz-band nog voor de zomer geveild worden, zodat mobiele operators deze frequentieband vanaf 1 augustus 2024 kunnen gebruiken.

5G-frequenties

De 3,5 GHz-frequentieband is één van de drie frequentiebanden die door Europese Unie is aangewezen voor 5G. De eerste van deze drie frequentiebanden, de 700 MHz-frequentieband, werd in 2020 geveild in een multibandveiling. Over de derde 5G-frequentieband, de 26 GHz-frequentieband, is nog niet besloten of en zo ja wanneer deze landelijk geveild gaat worden.

Meer informatie over de 3,5 GHz-veiling

De aanvraag- en veilingprocedure voor de 3,5 GHz-band is gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van de RDI vindt u in het dossier 3,5 GHz veiling meer informatie over deze frequentieband en de veiling.