15 november: online sessie over trends in antenneland

Dit jaar de laatste mogelijkheid om kennis te nemen van en vragen te stellen over de meest recente ontwikkelingen.

Programma 15 november 2022

1.    Voorafgaand aan de sessie op 15 november het volgen van onze filmpjes online, duur: 4 uren. Kijk voor verdere uitleg op onze webpagina basiscursus Alles over antennes.
2.    Een online sessie van 2 uren in de middag op dinsdag 15 november 2022.

Ad. 2
Het online programma bestaat o.a. uit:
 

  1. Tafelgesprek met gastsprekers over inhoudelijke ontwikkelingen op de onderwerpen techniek, wet- en regelgeving, dekkings- en snelheidsverplichting en gezondheid;
  2. Een blik in de toekomst over mogelijkheden antennetechniek als 6G;
  3. Bespreken laatste nieuws over antennes en zendmasten uit de media;
  4. Livemeting elektromagnetische straling met uitleg rol en taken toezicht Agentschap Telecom;
  5. 5G-metingen.

Er is nog ruimte in de online sessie. Meld je nu aan.