In onze cursussen: verdere voorbereidingen voor 5G

U hoort onder andere wat de aanpassingen zijn in het vernieuwde antenneconvenant, wat de verwachtingen zijn over small cells en wat er verandert in de Telecommunicatiewet en voor wie.

Inhoud cursussen Antennebureau in 2021

In onze gratis (online) cursussen in 2021 vertellen wij u samen met gastsprekers de laatste stand van zaken over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn de verwachtingen over small cells en welke regels zijn belangrijk?
  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het aangepaste antenneconvenant?
  • Wat verandert er in de Telecommunicatiewet (Tw) en voor wie?
  • Waarin verschillen de nieuwe blootstellingslimieten met de oude?
  • Wat is het vervolg op het advies van de Gezondheidsraad over 5G?
  • Hoe wordt er door Agentschap Telecom gemeten in 2021 en waar vindt u de resultaten van deze metingen?
  • Welke meest recente uitspraken van de Rechtbank zijn van invloed op de wet- en regelgeving bij de plaatsing van antennes en zendmasten?
  • Hoe communiceert u vanuit uw professie hierover met uw verschillende doelgroepen.

Basiskennis over antennes en zendmasten voor mobiele communicatie

Naast dat we u meenemen in de meest actuele ontwikkelingen, bieden wij u basiskennis aan over antennes en zendmasten voor mobiele communicatie.

Voor wie is onze basiscursus Alles over antennes

Professionals die in hun werk te maken hebben met (de plaatsing van) antennes en zendmasten.

Donderdag 3 juni a.s. laatste online basiscursus Alles over antennes

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten geven we onze cursus in september en november dit jaar weer fysiek op een locatie in Amersfoort.

In onze online cursus op donderdag 3 juni a.s. is nog plek. U kunt zich aanmelden op onze webpagina basiscursus Alles over antennes.