Kennisplatform Elektromagnetische Velden over nieuwste resultaten COSMOS-onderzoek

De nieuwste bevindingen in het COSMOS-onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen gebruik mobiele telefoons en effecten op de gezondheid zijn door het kennisplatform op een rijtje gezet.

Uitkomsten onderzoek gebruik mobiele telefoon en hoofdpijn en slaapkwaliteit

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) schrijft in haar nieuwsbericht 'Tussenstand in het COSMOS-onderzoek (eind 2020)' van 2 maart 2021 dat uit twee publicaties van dit onderzoek blijkt dat mensen die het langst of meest intensief belden, iets meer hoofdpijn en een licht verhoogde slapeloosheid vertoonden. Uit nadere analyses blijkt dat deze bevindingen na correcties verdwijnen of dat ze eerder samenhangen met het lang en intensief voeren van gesprekken dan met de blootstelling aan de elektromagnetische velden.