Infographic: de rol van gemeenten bij antenneplaatsing

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  en het Antennebureau hebben een interactieve infographic gemaakt over de rol van gemeenten bij het plaatsingsproces van antenne-installaties voor mobiele communicatie.

In de infographic is te zien welke stappen er zijn in het plaatsingsproces. Daarnaast bevat de infographic een stroomschema waarmee na te gaan is of een antenne vergunningplichtig is.

De infographic is te vinden op onze gemeentepagina en op overalsnelinternet.nl.