Veldsterkte bij 5G-testlocaties binnen de limiet

In de periode februari tot en met september 2019 heeft Agentschap Telecom op drie 5G-testlocaties meerdere veldsterktemetingen uitgevoerd bij 5G-antennes. De veldsterkte lag een factor 10 tot 20 onder de Europese blootstellingslimieten: tussen de 1,1 en 3 volt per meter (V/m). De limieten lopen, afhankelijk van de frequentie, van 28 tot 61 volt per meter.

De metingen geven een eerste indicatie van de veldsterke van 5G-antennes. Agentschap Telecom volgt de ontwikkelingen en blijft meten tijdens de introductie van 5G.

Gemeten waarden

Gemeten waarden veldsterktemetingen 5G-testlocaties
Locatie Antenne Frequentie Meetafstand Technologie Veldsterkte
Groningen Massive MIMO
(statisch)
2605 MHz 53 meter 4G
(LTE)
3 V/m
Maastricht

Massive MIMO
(dynamisch)

3465 MHz 140 meter 5G
(New Radio)
1,1 V/m
Rotterdam Massive MIMO
(dynamisch)
3675 MHz 170 meter 5G
(New Radio)
2,6 V/m

Blootstellingslimieten gelden ook voor 5G-antennes

De ICNIRP-blootstellingslimieten die nu gelden voor 2G, 3G en 4G, gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom meet de elektromagnetische veldsterkte vanuit zijn toezichtstaak steekproefsgewijs door heel Nederland. Deze metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau op de pagina Resultaten metingen straling antennes.

Rol Antennebureau

Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes en gebruikt de uitkomsten van metingen in haar voorlichting. Het Antennebureau is onderdeel van Agentschap Telecom en heeft vorig jaar de afdeling Toezicht gevraagd metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes.