Rol gemeenten bij introductie 5G: twee nieuwe rapporten

Vorige week verschenen twee rapporten die vanuit een verschillende invalshoek hun licht laten schijnen op de rol van gemeenten bij de introductie van 5G. De komende maanden gaan de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken, samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten, in gesprek met gemeenten over de kansen en consequenties van 5G.

Impactanalyse gemeentelijk antenne- en vergunningenbeleid bij de introductie van 5G

Op 7 mei 2019 publiceerden het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Impactanalyse van het gemeentelijk antenne- en vergunningenbeleid bij de introductie van 5G.

Om de doelstellingen uit het Actieplan Digitale Connectiviteit te halen zijn investeringen in de telecominfrastructuur nodig. Denk aan het plaatsen van antennes, maar ook aan elektriciteits- en glasvezelkabels. Het verlenen van de vergunningen daarvoor is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het straatbeeld en het beheer van de openbare ruimte. Op dit moment weten gemeenten vaak niet wat 5G precies is, laat staan hoe snel ze zich erop moeten voorbereiden. Ook wordt genoemd dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de elektromagnetische straling van 5G-antennes.

De impactanalyse adviseert Rijksoverheid, gemeenten en mobiele operators daarom om in de aanloop naar 5G gezamenlijk te zorgen voor meer kennisontwikkeling en -uitwisseling.

Antennes, 5G en welstand

Het rapport Antennes, 5G en welstand van de KWINK groep richt zich op de plaatsing van antennes bij (rijks)monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten. Naar verwachting zorgt de introductie van 5G voor meer antennes. Bij beschermde stads- en dorpsgezichten kan het complex zijn voor gemeenten om antennes conform het huidige welstandsbeleid in te passen. Het rapport brengt de belemmeringen die 5G op het gebied van welstand met zich meebrengt in kaart en geeft ook een aantal mogelijke oplossingsrichtingen.

Zie ook de 5G-pagina van het Antennebureau voor meer informatie.