Extra cursus waarin 5G ruim aan bod komt

De belangstelling voor ons cursusaanbod is groot. Daarom een extra cursus in 2019 voor professionals die behoefte hebben aan informatie over 5G.

Samen met gastdocenten geven wij antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is er straks mogelijk met 5G?
  • Wat betekenen 5G-antennes voor het straatbeeld?
  • Verandert er iets in de wetgeving wanneer 5G wordt geïntroduceerd?
  • Hoe zit het met de gevolgen voor elektromagnetische straling?
  • Hoe communiceert u hierover met de verschillende doelgroepen?

De extra ingeplande cursus is op donderdag 28 maart 2019. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.

Thema's cursusaanbod Antennebureau 2019

Naast 5G een korte impressie van wat u nog meer kunt verwachten.

Algemene kennis over zendmasten

Wij vertellen u hoe antennes werken en wat er komt kijken bij de plaatsing van zendmasten en antennes. Ook hoort u wie waarvoor verantwoordelijk is en welke wet- en regelgeving er geldt.

Gezondheid en veiligheid van zendmasten

We laten u zien hoe de elektromagnetische straling wordt gemeten. U hoort de uitkomsten van de nieuwste onderzoeken over de gezondheidseffecten. Daarnaast vertellen we hoe zit het met de wettelijke vastlegging van de normen voor elektromagnetische straling in de Telecommunicatiewet (Tw).

Jurisprudentie van invloed op plaatsing zendmasten

We bespreken de meest recente uitspraken van de Rechtbank die van invloed zijn op de wet- en regelgeving bij de plaatsing van zendmasten en antennes.

Praktijkervaring voorlichtingen Antennebureau

Wij delen onze ervaringen van onze voorlichtingen over antenne-installaties op scholen, bij woningbouwcoöperaties en in gemeenten. Ook is er ruimte voor uw praktijkverhalen en vragen.