Antenneconvenant met een jaar verlengd

De Rijksoverheid, de mobiele operators en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben het Antenneconvenant met één jaar verlengd. Het convenant loopt nu af op 31 december 2020.

In het Antenneconvenant staan afspraken voor de zorgvuldige plaatsing van vergunningvrije antennes voor mobiele communicatie. In het convenant is onder meer vastgelegd dat mobiele operators gemeenten jaarlijks informeren waar ze nieuwe antennes willen plaatsen.

Nieuw Antenneconvenant

De convenantspartijen zijn in gesprek over de vernieuwing van het Antenneconvenant zodat het convenant goed aansluit bij wetgeving en technische ontwikkelingen.